Građevinske Ploče

OSB ploče, šper ploče, Blažuj (vodootporni šper).

OSB ploče

OBS ploče (Oriented Strand Board) su višeslojne ploče proizvedene lepljenjem drvnih odrezaka specifičnog oblika i debljine. Drveni odresci u površinskom sloju usmereni su paralelno sa dužinskom ili širinskom osom ploče. U sredini ploče orijentacija odrezaka je nasumična (većinom vertikalno prema površinskim slojevima). OSB ploče dobile su naziv ˝Moderna građevinska ploča˝ zahvaljujući osnovnim fizičkim osobinama, kao i svetloj boji i veoma atraktivnom izgledu. Prednosti: postojanost i stabilnost materijala, dobra vatrootpornost: brzina sagorevanja 83.8 mm/min, zatvorena površina sa obe strane, izuzetan izolator temperature, dobra adhezija sa tradicionalnim lepkovima, mala sopstvena težina, stabilan sadržaj vlage, homogeni materijal bez unutrašnjih defekata, minimalne promene zapremine. Područje primene: proizvodnja zidnih elemenata, oblaganje drvnih konstrukcija kod izgradnje objekata, krovne konstrukcije, podne obloge i osnove poda, uređivanje izložbenih štandova, pakovanje. Dimenzije table: 250 x 125 cm, debljine 10-18 mm.

Najnovije
Stranica:
 1. 1
12
 • Šifra artikla: 18mm

  Jedinica mere: m2

 • Šifra artikla: 15mm

  Jedinica mere: m2

 • Šifra artikla: 9mm

  Jedinica mere: m2

 • Šifra artikla: 001

Najnovije
Stranica:
 1. 1
12